L'Estat Espanyol es va comprometre a acollir:

persones refugiades

El compromís acaba en:

En falten per arribar:

Ahir en van arribar: