Èxits

Temps esgotat! 88% incomplert

S'ha aconseguit algun progrés des que existeix aquesta pàgina? Sí!

Els 18 primers mesos

l'Estat espanyol

havia portat l’equivalent

a 2 persones per dia

Des del 24 de febrer,

quan es va gestar el comptador de #VeniuJa,

la xifra diària s'ha incrementat

en un 104.43%

El nombre d'organitzacions i entitats adherides que han incorporat el marcador és de:

375

I encara queda molt per fer!

Tu o la teva organització també podeu sumar-vos a #VeniuJa

Vull col·laborar
Fotografia: Pablo Tosco